Strona g?ówna Oferta

Us?ugi farbowania dodatków krawieckich

Wykorzystuj?c wieloletnie do?wiadczenie, oferujemy farbowanie guzików, koralików, klamer i ró?nego rodzaju zapi??. Farbujemy tak?e ta?my bawe?niane i pollamidowe oraz koronki. Posiadaj?c du?? wiedz? w zakresie oferowanych us?ug, gwarantujemy wysok? jako?? i krótkie terminy realizacji.

Oferta produktów gotowych

Na zamówienie jeste?my w stanie wykona? praktycznie ka?dy rodzaj guzika. Poni?ej, z podzia?em na kategorie, przedstawiamy podstawow? ofert? wyrobów gotowych, znajduj?cych si? w sta?ej sprzeda?y hurtowej. Zach?camy do przejrzenia fotografii naszych guzików, klamer, ozdób i dodatków krawieckich, a w razie jakichkolwiek pyta? pozostajemy do dyspozycji.
Pe?en asortyment prezentujemy „na ?ywo” podczas umówionych spotka? z Kontrahentami.

 

Do ?akietów, kurtek i p?aszczy

Do ?akietów, kurtek i p?aszczy

Button wi?cej

Do bluzek i koszul

Do bluzek i koszul

Button wi?cej

Do garniturów

Do garniturów

 Button wi?cej

 

Guziki laserowe

Guziki laserowe

Button wi?cej

Guziki ozdobne

Guziki ozdobne

Button wi?cej

Guziki dzieci?ce

Guziki dzieci?ce

Button wi?cej

 

Klamry i zapi?cia

Klamry i zapi?cia

Button wi?cej

Ozdoby i dodatki krawieckie

Ozdoby i dodatki krawieckie

Button wi?cej

Guziki i klamry z kokosa

Guziki i klamry z kokosa

Button wi?cej