Strona g?ówna Kolory i kszta?ty

Produkcja guzików - kszta?ty i kolory

Dowolno?? koloru oraz kszta?tu

Guziki poliestrowe naszej produkcji mog? by? dwudziurkowe, czterodziurkowe lub na stopce, klasycznie okr?g?e, kwadratowe b?d? w innych, nawet nieregularnych kszta?tach. Zale?nie od wymogów Klienta, barwimy je na przeró?ne kolory, cz?sto z dopasowaniem do tkaniny b?d? nici, którymi b?d? przyszywane. Stosujemy barwniki renomowanych firm w?oskich i niemieckich, gwarantuj?c wysok? odporno?? na czynniki zewn?trzne takie jak ?wiat?o, woda lub ?rodki pior?ce.

» Zapraszamy do wspó?pracy! Tel. 608 062 701 «

Grawerowanie laserowe

Poliestrowe guziki laseroweDzi?ki nowoczesnej technologii i maszynom wyposa?onym w lasery trzeciej generacji, oferujemy mo?liwo?? grawerowania lub zdobienia guzików wed?ug praktycznie ka?dego projektu.

Czytaj wi?cej...

Kolory i kszta?ty

Guziki ?ód? - ró?ne koloryW zale?no?ci od zapotrzebowa? Klienta, zapewniamy swobod? i dowolno?? w wyborze kszta?tu, wielko?ci oraz koloru produkowanych na zamówienie guzików poliestrowych.

Czytaj wi?cej...

Zamówienia i sprzeda?

Sprzeda? guzików poliestrowych - HurtowniaSwoj? ofert? kierujemy do producentów odzie?y oraz hurtowni dodatków krawieckich i pasmanterii. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub osobi?cie w siedzibie firmy w Zgierzu k/?odzi.

Czytaj wi?cej...