Strona g?ówna Grawerowanie laserowe

Rysunek lub logo wypalane laserem

Rysunek lub logo wypalane laserem

Wykorzystuj?c najnowocze?niejsze technologie oraz maszyny, oferujemy mo?liwo?? laserowego wypalania - grawerowania lub ozdabiania guzików wed?ug zleconego przez Klienta projektu. Mo?e to by? logo firmy, jakikolwiek napis lub te? dekoracyjny rysunek nadaj?cy indywidualny styl i stanowi?cy o unikalno?ci produktu. Gwarantujemy optymalnie krótki czas realizacji, wysok? jako?? i precyzj? wykonania!

» Zapraszamy do wspó?pracy! Tel. 608 062 701 «

Grawerowanie laserowe

Poliestrowe guziki laseroweDzi?ki nowoczesnej technologii i maszynom wyposa?onym w lasery trzeciej generacji, oferujemy mo?liwo?? grawerowania lub zdobienia guzików wed?ug praktycznie ka?dego projektu.

Czytaj wi?cej...

Kolory i kszta?ty

Guziki ?ód? - ró?ne koloryW zale?no?ci od zapotrzebowa? Klienta, zapewniamy swobod? i dowolno?? w wyborze kszta?tu, wielko?ci oraz koloru produkowanych na zamówienie guzików poliestrowych.

Czytaj wi?cej...

Zamówienia i sprzeda?

Sprzeda? guzików poliestrowych - HurtowniaSwoj? ofert? kierujemy do producentów odzie?y oraz hurtowni dodatków krawieckich i pasmanterii. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub osobi?cie w siedzibie firmy w Zgierzu k/?odzi.

Czytaj wi?cej...