Grawerowane i zdobione laserowo

Grawerowane i zdobione laserowo

Ka?da firma powinna dba? o promowanie swojej marki na wszelkie mo?liwe sposoby. Jednym z nich, szczególnie dla producentów ubra?, jest laserowe wypalenie logotypu w?a?nie na guzikach.

Do p?aszczy i kurtek

Do p?aszczy i kurtek

Du?e, ma?e, ?rednie, na stopce lub bez, poliestrowe b?d? metalowe - do wyboru do koloru, zgodnie z najnowszymi trendami w modzie na ubrania wierzchnie.

Do garniturów, koszul i bluzek

Dobrze skrojony garnitur i modna koszula, to podstawa m?skiej elegancji. Ka?dy krawiec czy producent koszul wie, jak du?y wp?yw na efekt ko?cowy maj? odpowiednio dobrane guziki.

Broszki i guziki ozdobne

Broszki i guziki ozdobne

To grupa guzików niekoniecznie s?u??cych do zapinania. Pe?ni? role przys?owiowej kropki nad "i" w upi?kszaniu i dekorowaniu ró?nego rodzaju garderoby a tak?e torebek i innych wyrobów galanteryjnych.

Klamry i ko?ki

Klamry i ko?ki

Panie cz?sto wybieraj? p?aszcze, kurtki czy sweterki wyposa?one w paski ?ci?gaj?ce w talii. Jak?e wa?nym elementem jest wówczas pi?kna, dekoracyjna klamra. Okre?lony styl osi?ga si? te? przez zastosowanie ko?ków zamiast tradycyjnych guzików.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

ORBI-LASER - dopinamy na ka?dy guzik!

G?ównym profilem dzia?alno?ci naszej firmy jest produkcja wszelkiego rodzaju poliestrowych guzików, klamer i ko?ków odzie?owych – do kurtek, p?aszczy, garniturów, ?akietów, koszul, bluzek oraz innych ubra? damskich, m?skich i dzieci?cych. Jeste?my firm? z tradycjami i du?ym do?wiadczeniem w bran?y. Posiadamy najnowocze?niejsze maszyny, dzi?ki czemu mo?emy sprosta? nawet najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom naszych kontrahentów.

Czytaj wi?cej...

Grawerowanie laserowe

Poliestrowe guziki laseroweDzi?ki nowoczesnej technologii i maszynom wyposa?onym w lasery trzeciej generacji, oferujemy mo?liwo?? grawerowania lub zdobienia guzików wed?ug praktycznie ka?dego projektu.

Czytaj wi?cej...

Kolory i kszta?ty

Guziki ?ód? - ró?ne koloryW zale?no?ci od zapotrzebowa? Klienta, zapewniamy swobod? i dowolno?? w wyborze kszta?tu, wielko?ci oraz koloru produkowanych na zamówienie guzików poliestrowych.

Czytaj wi?cej...

Zamówienia i sprzeda?

Sprzeda? guzików poliestrowych - HurtowniaSwoj? ofert? kierujemy do producentów odzie?y oraz hurtowni dodatków krawieckich i pasmanterii. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub osobi?cie w siedzibie firmy w Zgierzu k/?odzi.

Czytaj wi?cej...

» Zapraszamy do wspó?pracy! Tel. 608 062 701 «